Ημερίδα από τον ΔΙΑΥΛΟ Λακωνίας με θέμα “Οι εξαρτήσεις σε έναν κόσμο εξαρτημένο”