Ημερίδα με θέμα τον Στρατηγικό Σχεδιασμό LEADER 2023-2027

ΗΜΕΡΙΔΑ- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ LEADER 2023-2027

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Το Ινστιτούτο Σπάρτης προσκαλεί τους συλλογικούς Φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου και οι οποίοι με βάση το καταστατικό τους ασχολούνται με θέματα πολιτισμού, περιβάλλοντος και ανάπτυξης, να παρευρεθούν στην

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ

την Δευτέρα , 23 Ιανουαρίου 2023, ώρα 5:30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Λακωνίας.

Στόχος της συνάντησης είναι η ενημέρωση των συλλογικών φορέων εκ μέρους της Αναπτυξιακής εταιρίας ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που θα υπάρξουν στον τομέα του πολιτισμού, των περιβαλλοντικών και των αναπτυξιακών εν γένει δράσεων μέσω του Leader 2023-2027.

Την ενημέρωση θα πραγματοποιήσει ο κ Κολινιώτης Δημήτρης , Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικών Κοινωνικής Συνοχής της αναπτυξιακής εταιρίας ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ

Έργα που μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα αφορούν στην αποκατάσταση, αναβάθμιση και ανάδειξη των πολιτιστικών τοπικών στοιχείων της περιοχής.

Συγκεκριμένα, οι επιλέξιμες πράξεις διακρίνονται σε 3 υποκατηγορίες:

Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων

Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και

Συνεργατικές δράσεις στον τομέα του πολιτισμού

Ο μέγιστος προϋπολογισμός των πράξεων μπορεί να ανέλθει στις 400.000€ ή στις 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων έργων. Στα άυλα έργα η χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει τις 40.000€ για έργα συνεργασίας.

Επειδή στην παρούσα φάση συντάσσεται η τοπική στρατηγική που θα ισχύσει για το νέο LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου 2023-2027, αν οι συλλογικοί φορείς επιθυμούν να συμβάλουν στην διαμόρφωση της στρατηγικής και να ωφεληθούν ως περιοχή από το νέο LEADER, θα πρέπει να προτείνουν δράσεις που θα θέλουν να εφαρμόσουν κατά την προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Η 2η αυτή συνάντηση των συλλογικών φορέων της περιοχής μας αποσκοπεί στο να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις ώστε αυτές να αποτελέσουν την βάση του σχεδιασμού για την περιοχή μας, η οποία περιοχή LEADER του Δήμου Σπάρτης απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

 

Στην συνάντηση θα αναλυθούν τα μέτρα μέσω των οποίων οι συλλογικοί φορείς θα μπορέσουν να υλοποιήσουν δράσεις πολιτισμού , αλλά και άλλες δράσεις που επίσης θα παρουσιαστούν και έχουν σχέση με την τοπική ανάπτυξη.

Η παρουσία των συλλογικών φορέων είναι σημαντική διότι θα βοηθήσει να προσδιοριστούν με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια οι δραστηριότητες με τις οποίες επιθυμούν να ασχοληθούν οι πολιτιστικοί και οι λοιποί συλλογικοί φορείς την επόμενη πενταετία και φυσικά κερδισμένοι θα βγουν όσοι είναι έγκαιρα προετοιμασμένοι.

Με την συνεργασία και την συμμετοχή όλων μπορεί να ξεκινήσει μια πιο συστηματική δουλειά για την οργάνωση και υποστήριξη των συλλογικών φορέων του τόπου μας έτσι ώστε να τεθούν οι βάσεις για μια νέα και πολιτιστικά γόνιμη περίοδο για τους συλλογικούς φορείς της Σπάρτης.

Από το ΔΣ του Ινστιτούτου Σπάρτης