Η βαρύτητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στις προκλήσεις της υγείας

 

 

Η βαρύτητα των ιατροτεχνολογικών προϊόντων στις προκλήσεις της υγείας

 

 

Η πρόσβαση σε ποιοτικά, οικονομικά προσιτά και κατάλληλα ιατροτεχνολογικά είδη είναι αδιαπραγμάτευτη. Σκοπός αυτής είναι η ενίσχυση της περίθαλψης και κάλυψης του πληθυσμού, η διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και η προώθηση της υγείας των ανθρώπων. Δε χρειάζεται ο ορισμός των Ηνωμένων Εθνών για τα εν λόγω προϊόντα προκειμένου να καταλάβει κανείς τη σημασία τους για το πολυτιμότερο αγαθό του ανθρώπου. Διάφορες συνθήκες, όπως η πανδημία, ανέδειξαν τη σημασία της διάθεσης του κατάλληλου εξοπλισμού από πλευράς του επαγγελματία της υγείας. Μόνο υπό αυτή τη συνθήκη άλλωστε μπορεί να εργαστεί απερίσπαστος.

Χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό κοινές ιατρικές πράξεις, όπως το δέσιμο ενός διαστρέμματος, η διάγνωση του HIV, η εμφύτευση κάποιου τεχνητού μέλους ή κάθε χειρουργική παρέμβαση, θα ήταν αδύνατη. Τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται από σε διάφορες περιπτώσεις ακόμη και από μη ειδήμονες στο σπίτι, όπως τα διαγνωστικά τεστ ή τα πιεσόμετρα. Ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιούνται από: 

  • Επαγγελματίες του παραϊατρικού κλάδου,
  • Ιατρούς σε κλινικές ή ιδιώτες
  • Οφθαλμολόγους, 
  • Οδοντιάτρους,
  • Επαγγελματίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ειδικές ιατρικές εγκαταστάσεις για την ανακούφιση συμπτωμάτων και την αποθεραπεία.

Η προηγμένη τεχνολογία των προϊόντων αυτών βοηθά στη διάγνωση ασθενειών, στην παρακολούθηση των θεραπειών, στην παροχή βοήθειας σε ανθρώπους με αναπηρία. Επιπρόσθετα μέσω αυτών επιτυγχάνεται η διαχείριση χρόνιων αλλά και οξέων ασθενειών.

Τα δεδομένα για τα ιατρικά αναλώσιμα σήμερα

Σήμερα, πάνω από 2 εκατομμύρια διαφορετικά είδη από ιατρικά αναλώσιμα τίθενται στη διάθεση των επαγγελματιών της υγείας, σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας). Τα προαναφερθέντα υπάγονται σε πάνω από 7000 κατηγορίες. Όταν κάποιος αναφέρεται στον ιατρικό εξοπλισμό μπορεί να εννοεί κάποιο όργανο, κάποιο σύστημα, κάποιο εργαλείο, μηχανή, εφαρμογή, εμφύτευμα, αντιδραστήριο για κλινικές δοκιμές, λογισμικό ή κάθε παρεμφερές υλικό. Ο κατασκευαστής αυτών τα προορίζει για χρήση μεμονωμένα ή σε συνδυαστικό πλαίσιο με μια θεραπεία. 

Η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και η έρευνα στον κλάδο είναι ζωτική, καθώς πραγματικά σώζει ζωές. Αυτό ανέδειξε και η πανδημία του Covid. Δηλαδή την ανάγκη από πλευράς των χωρών να βελτιώσουν τα προϊόντα υγείας, που δύνανται να παρέχουν ακόμη και σε συνθήκες ελλείψεων δομών και υλών. Παρόλα αυτά πολλά από τα διαθέσιμα στην αγορά προϊόντα είναι απρόσιτα οικονομικά για χώρες μεσαίου ή χαμηλού ΑΕΠ. Γι’ αυτόν τον σκοπό ο ΠΟΥ προχώρησε στην έκδοση σύνοψης με 24 τεχνολογίες, που μπορούν να αξιοποιηθούν σε σημεία με λιγοστούς διαθέσιμους πόρους. 

Στόχος: Η άμεση πρόσβαση σε προϊόντα υγείας σε έκτακτες συνθήκες

Κύριος στόχος της σύνοψης είναι να εντοπίσει και να αποτιμήσει τεχνολογίες, που συνεισφέρουν άμεσα στην αντιμετώπιση εκτάκτων συνθηκών, όπως ο Covid. Ταυτόχρονα θα βελτιώνουν την έκβαση των κινδύνων για την υγεία και την ποιότητα της ζωής και θα προσφέρουν μια λύση στις απαιτήσεις των εκτάκτων ιατρικών θεμάτων. Απόρροια της αμεσότητας αυτής ήταν και τα τεστ covid. Μπορεί να μην ήταν σε πρώτο πλάνο η θεραπεία, η ευρεία διάθεσή τους όμως συνεισέφερε απεριόριστα στο επίπεδο της πρόληψης. Και όπως είναι γνωστό στον ιατρικό κλάδο: Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη.

Στη σύνοψη περιλαμβάνονται πιο απλά έως και πιο σύνθετα προϊόντα. Για παράδειγμα, περιλαμβάνεται ένα χρωματιστό υγρό με χλώριο, που επιτρέπει να αναγνωρίζονται διά γυμνού οφθαλμού μη αποστειρωμένες επιφάνειες και αντικείμενα. Παρόλα αυτά αναφέρεται και σε πιο σύνθετα αλλά εύκολα στη χρήση προϊόντα, όπως φορητό σύστημα παρακολούθησης της αναπνοή ή αναπνευστήρας με μπαταρία για χρήση σε σημεία χωρίς ή με ασταθές ρεύμα. 

Κάποιες από αυτές τις τεχνολογίες έχουν ήδη αποδείξει τη χρησιμότητά τους και την αξία τους σε πιλοτικά προγράμματα. Για παράδειγμα ο ηλιακά φορτιζόμενος συμπυκνωτής οξυγόνου συνεισφέρει αποτελεσματικά στη μείωση των θανάτων από πνευμονία σε παιδιά. Μάλιστα ευρήματα ερευνών υποδεικνύουν, ότι η άμεση πρόσβαση σε οξυγόνο αποτρέπει τους θανάτους από πνευμονία στα παιδιά κατά 35%. 

Τέλος να τονιστεί, ότι στη σύνοψη περιλαμβάνεται μια πλήρης αξιολόγηση των τεχνολογιών, η οποία διεξήχθη από εξειδικευμένο προσωπικό σε συνεργασία με την ομάδα τεχνικών του ΠΟΥ. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε επί τη βάση των προδιαγραφών απόδοσης, ποιότητας και ασφάλειας που θέτει ο ΠΟΥ. Επιπρόσθετα λήφθηκε ειδική μέριμνα, ώστε να είναι κατάλληλα για χρήση σε σημεία με λιγοστούς πόρους, οικονομικά προσιτά και εύκολα στη χρήση. Σε αυτές τις κατηγορίες δεν υπάγονται τα παραφαρμακευτικά προϊόντα