Θέσεις εργασίας στην Χατζέλης Α.Ε

Η Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε με αντικείμενο δραστηριότητας πυρηνελαιουργείο και παραγωγή στερεών καυσίμων φυτικής βιομάζας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:
1. Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ ή Τεχνίτη ανάλογων προσόντων για επίβλεψη λειτουργίας ατμολέβητα Α’ τάξεως. 
2. Πρακτικό Μηχανικό ή Tεχνίτη ανάλογων προσόντων για συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 
Αποστολή βιογραφικών μέσω:
email: cv.kchatzelissa@gmail.com
fax: 2731044382