Θέσεις Εργασίας στο πυρηνελαιουργείο ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε

 

Η Κ ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε, με αντικείμενο δραστηριότητας πυρηνελαιουργείο και παραγωγή στερεών καυσίμων φυτικής βιομάζας, επιθυμεί να στελεχώσει άμεσα τις ακόλουθες θέσεις για εποχιακή εργασία 6 μηνών:

  • Χειριστής Μηχανημάτων έργου: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν άδεια χειριστή ελαστιχοφόρου φορτωτή (Ομάδα Α, 1Η ειδικότητα).
  • Βοηθός Χειριστή Μηχανημάτων έργου

Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω email στο [email protected] , ή μέσω fax στο 2731044382.