Θέση Γραμματειακής Υποστήριξης στην Εταιρεία “ΓεωΖωη Παυλάκος”

Η Εταιρεία Γεωπονικών Υπηρεσιών “ΓεωΖωή Παυλάκος” προσφέρει θέση εργασίας Γραμματειακής Υποστήριξης. Πενθήμερο/4ωρο – 6ωρο

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Αρχές οργάνωσης και διοίκησης
 • Δημόσιες σχέσεις για την άσκηση της πολιτικής της εταιρείας
 • Γνώσεις σύνταξης δελτίων Τύπου και επιστολών
 • Γνώσεις μάρκετινγκ
 • Γνώσεις εμπορικών σχέσεων και επικοινωνία πελατών.
 • Γνώσεις Υπολογιστή.
 • Σοβαρότητα – Εχεμύθεια

Απαιτούμενες Δεξιότητες:

 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Οργανωσιακή αφοσίωση
 • Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης
 • Ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και λύση θεμάτων
 • Ικανότητα κατανόησης της πολιτικής της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί
 • Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας.

Προϋποθέσεις εργασίας 

 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Ευχέρεια λόγου και ευκολία στην προσωπική και τηλεφωνική επικοινωνία
 • Ανάληψη ευθύνης και ολοκλήρωση εργασιών
 • Γρήγορα και Αποτελεσματικά Αντανακλαστικά
 • Βασική Γνώση Υπολογιστή για e-mail και χρήση e-shop
 • Γνώση Αγγλικών
 • Δίπλωμα Οδήγησης
 • Διεκπεραίωση εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 • Σύνταξη επαγγελματικών έγγραφων
 • Αποτελεσματικότητα στις επικοινωνιακές σχέσεις

Ικανοποιητικός Μισθός

Μπόνους Παραγωγικότητας

Εκπαίδευση και εξειδίκευση

Δημόσιες Σχέσεις

Αποστολή Βιογραφικών στo email “[email protected]