Θέση εργασίας στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Μολάων – Πακίων

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μολάων-Πακίων Ελαιουργικός, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ενός Βοηθού Διαχειριστή Ελαιολάδου στο ελαιουργείο του Συνεταιρισμού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, πλήρης απασχόλησης , τεσσάρων μηνών .

Απαραίτητα προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Να είναι απόφοιτοι Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή άλλου ισότιμου)

Να είναι χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για τους άρρενες απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.

Θα συνεκτιμηθούν:

Κατοικία εντός της Δ.Κ. της έδρας του Συνεταιρισμού.

Αίτηση – Βιογραφικά κατατίθενται στα γραφεία του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 4η Νοεμβρίου 2022 ή  στο email του Συνεταιρισμού oilmolai@otenet.gr έως ώρα 23:59 της ίδιας ημέρας.Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2732022455 .

Για τον Συνεταιρισμό

Ο Πρόεδρος

Μπελεγρής Κωνσταντίνος