Θέση Εργασίας στον Συνεταιρισμό Μολάων – Πακίων

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μολάων-Πακίων «Ελαιουργικός», προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη Υπεύθυνου – Διαχειριστή Ελαιολάδου στο ελαιουργείο του Συνεταιρισμού, με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, με δυνατότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει:

Να είναι απόφοιτοι Λυκείου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή άλλου ισότιμου)

Να είναι καλοί χρήστες ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για τους άρρενες απαραίτητη η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή τους από αυτές.

Θα συνεκτιμηθούν:

Καλή γνώση (πιστοποιημένη) Αγγλικής, Ιταλικής ή άλλης ξένης γλώσσας.

Γνώσεις και εμπειρία (αποδεικνυόμενη) σε θέματα οικονομικής διαχείρισης καθώς και σε θέματα διαχείρισης, υγιεινής, χημείας τροφίμων

Κατοικία εντός της Δ.Ε. της έδρας του Συνεταιρισμού.

Βιογραφικά (και επιπρόσθετα, εφόσον υπάρχουν, βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές προηγούμενων εργοδοτών)κατατίθενται στα γραφεία του Συνεταιρισμού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι την 15 η Απριλίου 2022 ή ηλεκτρονικά  στο email του Συνεταιρισμού oilmolai@otenet.gr έως ώρα 23:59 της ίδιας ημέρας.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ 2732022455 .

Για τον Συνεταιρισμό

Ο Πρόεδρος

Μπελεγρής Κωνσταντίνος