Θέση Εργασίας στο κατάστημα “Αμύκλαιον” στις Αμύκλες Σπάρτης

Το Κατάστημα Αμύκλαιον στις Αμύκλες Σπάρτης ζητά άτομα για στελέχωση της επιχείρησης στην θέση του μπουφέ – καφέ για άμεση πρόσληψη.

Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 6943124761