Θεατρική Παράσταση από τους μαθητές του Ειδικού Σχολείου – ΕΕΕΕΚ Μυστρά