Και πάλι  Πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών της Βουλής ο Θανάσης Δαβάκης

Επανεξελέγη και πάλι Πρόεδρος της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής, ο Θανάσης Δαβάκης.Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Λάκωνας βουλευτής δήλωσε:
«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συναδέλφους βουλευτές που ανανέωσαν την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου και με εξέλεξαν και πάλι Πρόεδρο της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής. Μιας Επιτροπής με ιδιαίτερο έργο, βαρύ τεχνικό περιεχόμενο και εθνική αποστολή.
Μαζί με την πολιτική και φυσική ηγεσία, θα συνεχίσουμε το σημαντικό έργο της προηγούμενης τετραετίας και θα αναδείξουμε μέσα από τον διάλογο και τη δημιουργική διαφωνία, τη σημασία και την προσφορά του Κοινοβουλίου στη διαδικασία γνωμοδότησης και ελέγχου του εξοπλιστικού προγράμματος των Ενόπλων μας δυνάμεων.»