Καλπάζει ο αριθμός των Κρουσμάτων. Νέο ρεκόρ στην Λακωνία σήμερα 30 Δεκεμβρίου

Κατανομή ανακοινωθέντων εγχώριων κρουσμάτων: Από το σύνολο των 35.580 νέων κρουσμάτων του νέου ιού στη χώρα 37 είναι εισαγόμενα
εκ των οποίων 32 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας . Η κατανομή των 35.543 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά
Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα.2
Πίνακας 2: Ημερήσιος αριθμός και κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού επιβεβαιωμένων εγχώριων κρουσμάτων COVID-19 ανά περιφερειακή
ενότητα στις 30 Δεκεμβρίου 2021

Στην Λακωνία νέο ρεκόρ με 298 κρούσματα σήμερα 30 Δεκεμβρίου 2021

Αναλυτικά