«Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά» στο ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) καλεί, τους εκπροσώπους των Μ.Μ.Ε., σε ενημερωτική συνέντευξη με θέμα τη φιλοξενία του νέου, καινοτόμου Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μάνατζμεντ και Τεχνολογίες στην Πολιτιστική Κληρονομιά», στις 16 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 μ.μ. στον χώρο του Ινστιτούτου στον Μυστρά.

Μετά τιμής

Ο Διευθυντής του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.

Καθηγητής Νικόλαος Ζαχαριάς