Μέτρα ενίσχυσης των Κοινοτικών κονδυλίων για την Ελλάδα

0Δύο ημέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας, που ανοίγει τον δρόμο για τη θέσπιση νέου προγράμματος στήριξης για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε σχέδια για να βοηθήσει την Ελλάδα να μεγιστοποιήσει τη χρήση των Κοινοτικών κονδυλίων.
Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσαν, σήμερα, τόσο ο Πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν – Κλοντ Γιούνκερ, όσο και ο Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, Βάλντις Ντομπρόβσκις, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να κινητοποιήσει άνω των 35 δισ. ευρώ από τον Κοινοτικό προϋπολογισμό για να στηρίξει την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επενδύσεις στην Ελλάδα».

Η κα. Κορίνα Κρέτσου, Επίτροπος αρμόδια για την Περιφερειακή Πολιτική, με τη σειρά της, ανακοίνωσε πως, τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία μπορούν να διοχετεύσουν άνω των 20 δισ. ευρώ σε επιτόπιες επενδύσεις την περίοδο 2014-2020, «προς όφελος της Ελλάδας και του Ελληνικού λαού».

Επίσης, ως έκτακτο μέτρο και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα της κατάστασης στην Ελλάδα, η Επιτροπή προτείνει τη βελτίωση της άμεσης ρευστότητας, ώστε να υπάρξει χρηματοδότηση των επενδύσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013. Αυτό περιλαμβάνει την πρόωρη εκταμίευση του τελευταίου 5% των πληρωμών της Ε.Ε., που εκκρεμούν και που είχαν διακρατηθεί έως το κλείσιμο των προγραμμάτων, καθώς και την εφαρμογή 100% ποσοστού συγχρηματοδότησης για την περίοδο 2007-2013. Αυτό θα μεταφραστεί σε άμεση πρόσθετη ρευστότητα περίπου 500 εκατ. Ευρώ και εξοικονόμηση περίπου 2 δις. Ευρώ για τον Ελληνικό προϋπολογισμό.

Τα κονδύλια αυτά θα είναι διαθέσιμα για την άμεση χρηματοδότηση επενδύσεων, που στηρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Προϋπόθεση είναι οι Ελληνικές αρχές να διασφαλίσουν ότι, οι πρόσθετοι αυτοί πόροι θα αξιοποιηθούν πλήρως προς τους δικαιούχους και τις δράσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων.

Η Επιτροπή προτείνει, επίσης, να αυξηθεί το επίπεδο της αρχικής προχρηματοδότησης για τα Προγράμματα της περιόδου 2014-2020 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Με την πρόσθετη αυτή προχρηματοδότηση μπορεί να διατεθεί πρόσθετο ποσό 1 δισ. ευρώ, που μπορεί να αξιοποιηθεί για την έναρξη προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 81 (2) του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων.

Επί πλέον, για την πολιτική συνοχής, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, μπορεί ακόμη να συνεχιστεί η εισροή πιστώσεων προς τις Ελληνικές αρχές, μέχρι το ανώτατο κανονιστικό όριο του 95%, για τις επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε προγράμματα της περιόδου 2007-2013.