Νέα θέση εργασίας στο Χατζέλης Α.Ε

Η Κ. ΧΑΤΖΕΛΗΣ Α.Ε με αντικείμενο δραστηριότητας πυρηνελαιουργείο & παραγωγή στερεών καυσίμων φυτικής βιομάζας, ζητά πτυχιούχο θερμαστή ατμολέβητα (κατηγορία Α). Η προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί, χωρίς να είναι απαραίτητη. 

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]