Ξεκινά το Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών σε Λακωνία – Πελοπόννησο

2Το έργο «Πρόγραμμα Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού συστήματος  Δήμων των Περιφερειακών   Ενοτήτων  Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας για την διετία  2016 – 2017» εκτελείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με συμβαλλόμενα μέρη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Πελοπόννησος Α.Ε., η οποία έχει αναλάβει και την ευθύνη υλοποίησης του έργου.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης, η Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΕ, δημοσίευσε στον Τύπο στις 14/04/2016 την προκήρυξη για τον Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πελοπόννησος ΑΕ μετά από όλες τις διαδικασίες (Προσυμβατικός έλεγχος από το Ζ  Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Διεθνής Διαγωνισμός – Ηλεκτρονικός μέσω ΕΣΗΔΗΣ – Δημοσίευση σε εφημερίδες σε Ε.Ε. και Ελλάδα – Έγκριση όλης της διαγωνιστικής διαδικασίας από το Ζ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου), με απόφασή του ανακήρυξε την εταιρεία  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ: ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ – ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΕ – ΙΝΣΕΚΟ ΕΕ ως Ανάδοχο του Έργου και  υπογράφηκε η σύμβαση στις 4/7/2016.

Στόχος του έργου είναι η προάσπιση της Δημόσιας Υγείας, η δημιουργία συνθηκών Τουριστικής Ανάπτυξης και η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής εφαρμογής του έργου, με την συστηματική καταπολέμηση των κουνουπιών που βασίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες και περιβαλλοντικά συμβατές εφαρμογές.

Το έργο εκτελείται με την μέθοδο της προνυμφοκτονίας και συνοπτικά περιλαμβάνει τις εξής επιχειρησιακές εφαρμογές:

  • Χαρτογράφηση εστιών αναπαραγωγής κουνουπιών – δημιουργία επιχειρησιακών χαρτών

  • Καθορισμός δειγματοληπτικών θέσεων

  • Έλεγχος και δειγματοληψίες προνυμφών κουνουπιών

  • Ψεκαστικές παρεμβάσεις προνυμφοκτονίας από εδάφους και από αέρος στις παραγωγικές εστίες αναπαραγωγής

  • Δειγματοληψίες ακμαίων κουνουπιών με την τοποθέτηση παγίδων διοξειδίου του άνθρακα.

  • Διενέργεια υπολειμματικών ψεκασμών εσωτερικών Χώρων (IRS) σε εννέα οικισμούς του Δήμου Ευρώτα

Υπενθυμίζεται ότι για την επιτυχία του έργου είναι απαραίτητη η συμβολή όλων μας. Πολλά από τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν προέρχονται από ιδιόκτητους χώρους, όπως είναι οι αυλές και οι βεράντες των σπιτιών μας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν δύο ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε, ώστε να προστατέψουμε τόσο τον εαυτό μας όσο και τους συνανθρώπους μας:

– περιορίζουμε στο χώρο μας όλες εκείνες τις επιφάνειες όπου λιμνάζουν νερά

–  λαμβάνουμε τα απαραίτητα ατομικά  μέτρα προστασίας.