Οι Λακωνικοί Κήποι αναζητούν χωράφι έκτασης 20-30 στρέμματα για αγορά.

Οι Λακωνικοί Κήποι αναζητούν χωράφι – κτήμα έκτασης 20-30 στρέμματα για την ανέγερση ξηραντηρίου στην περιοχή Βρυσικά Λευκοχώματος στα πλαίσια εφαρμογής εγκεκριμένου επενδυτικού.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310 26306