Οι σχολικές μονάδες Λακωνίας που θα λειτουργήσουν και ως Ολοήμερα

Ανακοινώνεται ότι οι παρακάτω σχολικές μονάδες εντάχθηκαν για το τρέχον
σχολικό έτος 2022-2023, σε πρόγραμμα νέου αναβαθμισμένου διευρυμένου
ολοήμερου, με ώρα αποχώρησης στις 17:30
• 1
ο 12/θ Δ.Σ. Σπάρτης
• 2
ο 12/θ Δ.Σ. Σπάρτης
• 3
ο 12/θ Δ.Σ. Σπάρτης
• 4
ο 12/θ Δ.Σ. Σπάρτης
• 5
ο 12/θ Δ.Σ. Σπάρτης
• 8/θ Δ.Σ. Ξηροκαμπίου
• 12/θ Δ.Σ. Βλαχιώτη
• 2
ο 12/θ Δ.Σ. Γυθείου
• 1
ο 12/θ Δ.Σ. Σκάλας
• 12/θ Δ.Σ. Μολάων
• 12/θ Δ.Σ. Μονεμβασίας
• 12/θ Δ.Σ. Νεάπολης
• 1
ο 2/θ Νηπιαγωγείο Σπάρτης
• 8
ο 2/θ Νηπιαγωγείο Σπάρτης
• 1
ο 1/θ Νηπιαγωγείο Γυθείου
• 1/θ Νηπιαγωγείο Μαυροβουνίου
2
• 1
ο 1/θ Νηπιαγωγείο Σκάλας
• 1
ο 2/θ Νηπιαγωγείο Μολάων
• 2/θ Νηπιαγωγείο Μονεμβασίας
• 1
ο 2/θ Νηπιαγωγείο Νεάπολης
Οι γονείς/κηδεμόνες που έχουν παιδιά που φοιτούν στις εν λόγω σχολικές
μονάδες και επιθυμούν εγγραφή των παιδιών τους στο νέο αναβαθμισμένο
διευρυμένο ολοήμερο πρόγραμμα, θα πρέπει να το δηλώσουν εγγράφως
στον/στην Διευθυντή/ντρια ή Προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας που φοιτά
το παιδί τους έως και την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δρ., Μ.Α., Μ.Sc., M.Ed., ΦΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ