Οι Υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Λακωνίας για τις εκλογές 2023

 

Οι Υποψήφιοι για το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

Γρηγοράκου Νάγια

Δεληκωνσταντίνου Βασίλης

Κεφαλά – Κουφού Σαραντούλα

Κοντάκος Χρήστος

Μουζόπουλος Γεώργιος