Ο Γιώργος Πουλοκέφαλος για την Νέα Είσοδο Σπάρτης

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Σκέψεις σχετικά με την σημερινή παράδοση της Ανατολικής εισόδου

της Σπάρτης και τα παράπονα των πρώην !!!
Ευθύς εξ αρχής συμφωνώ ότι θα πρέπει να καλούνται όλοι οι συντελεστές σε ένα έργο όταν τίθεται σε χρήση όπως εν προκειμένω ή όταν εγκαινιάζεται ή όταν παραδίδεται στην κοινωνία, στους πολίτες- χρήστες!
Και αυτό είναι φάουλ της σημερινής Περιφερειακής Αρχής!
Θα έπρεπε να έχουν κληθεί και οι έχοντες την πολιτική ευθύνη σύλληψης, ένταξης και χρηματοδότησης του έργου παρελθόντος χρόνου!
Αλλά και οι μελετητές, οι επιβλέποντες και οι κατασκευαστές !
Είναι όλοι οι συντελεστές ενός έργου!
Όμως αν ανατρέξουμε στο πρόσφατο παρελθόν!
Ο τέως Νομάρχης Κώστας Φούρκας ( με τον οποίο δεν έχω καμία πολιτική ταύτιση , η αλήθεια όμως προέχει ) προετοίμασε και παρέδωσε στους επιγενόμενους το 2011 κάποια σημαντικά έργα στη Λακωνία που τα θυμίζω εν τάχει : Μουσικό σχολείο Σπάρτης, Λιμάνι Γυθείου, δρόμος Νεάπολη – Μονεμβάσια, βελτιώσεις δρόμου Γύθειο-Γερολιμένας, το Σκούρα – Πυρί κ.λ.π. κ.λ.π. !
Εξ όσων γνωρίζω σε όλα αυτά έγιναν εγκαίνια και φιέστες (τύπου Γυθείου) από τους πρώην αλλά ποτέ δεν κλήθηκε από την απελθούσα Περιφερειακή Αρχή ο τέως Νομάρχης !!!
Σήμερα ορθώς παραπονιέται η απελθούσα Περιφ. Αρχή για την μη κλήση της αλλά μήπως είναι η πρώτη διδάξασα ;;;
Σε κάθε περίπτωση η ανατολική είσοδος της Σπάρτης είναι πραγματικά ένα κρίσιμο θετικό έργο για την πόλη της Σπάρτης !
Και επίσης να τονιστεί ότι το έργο παραδόθηκε ημιτελές από την απελθούσα Περιφ. Αρχή στους επιγενόμενους χωρίς πεζοδρόμιο( αν είναι δυνατόν !!!!!) και χωρίς φωτισμό !!!!!!
Η σημερινή Αρχή το ολοκλήρωσε και διόρθωσε τις ατέλειες του με επί πλέον χρηματικούς πόρους!!!!!
Αυτά για αποκατάσταση της αλήθειας για να μην παραπονούνται αδίκως οι πρώην !!!
Με την ευκαιρία βέβαια θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συμβολή της νέας εισόδου με την οδό Ορθίας Αρτέμιδος εγκυμονεί πολλούς ορατούς κινδύνους και θα επισυμβούν στο μέλλον ατυχήματα!
Θα πρέπει στο σημείο αυτό με ευθύνη του Δήμου να γίνει άμεσα κυκλικός κόμβος για να μη θρηνήσουμε θύματα !!!
Η Δημοτική Αρχή να κινηθεί τάχιστα για να προλάβει τα χειρότερα !!!!!