Ο Δήμος Σπάρτης για την κατανομή βοσκοτόπων.

Παράταση πληρωμής των οφειλών για τις κατανομές

 των βοσκήσιμων γαιών για τα έτη 2016 και 2017 μέχρι και

 τις 15 Φεβρουαρίου 2018.  

Παραλαβή  εντύπου Κατανομής Βοσκότοπων.

Δημοσιεύθηκε η υπ΄αριθ.2056/140051/29-12-17 Υ.Α. με την οποία παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των οφειλών για τις κατανομές των βοσκήσιμων γαιών για τα έτη 2016 και 2017 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

      Καλούνται οι κτηνοτρόφοι στους οποίους κατανεμήθηκαν από  τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιλέξιμες εκτάσεις βοσκότοπων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Σπάρτης για το έτος 2016 και 2017 και οι οποίοι δεν έχουν παραλάβει ακόμα το έντυπο κατανομής της βοσκήσιμης γαίας, να προσέλθουν (με την αστυνομική τους ταυτότητα) στα  γραφεία του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου Σπάρτης  (Ταχ.Διεύθυνση: Μαγούλα, πρώην Δημαρχείο Μυστρά), προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα και να παραλάβουν το έντυπο το οποίο επέχει θέση σύμβασης μίσθωσης.

Στη συνέχεια οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να καταβάλλουν το μίσθωμα δικαιώματος χρήσης βοσκής που αναγράφεται στο έντυπο στον αναφερόμενο τραπεζικό λογαριασμό της Π.Ε. Λακωνίας  ως και  15/2/2018.

Στην περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε.Λακωνίας βεβαιώνει και αποστέλλει το οφειλόμενο ποσό στην οικεία Δ.Ο.Υ.  του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους σύμφωνα με τις διατάξεις  του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» όπως ισχύει.

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2731361132, 2731361127,  καθώς και στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ