“Ο Τουρισμός στο Νομό Λακωνίας” Άρθρο της Αντωνίας Νίκια Υποψήφιας Περιφερειακής Συμβούλου με τον Δ.Πτωχό

Ο Τουρισμός στο Νομό Λακωνίας

Ο τουρισμός και η τουριστική δραστηριότητα γενικώς στις μέρες μας έχουν  κοινωνικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούν και σημαντικά οικονομικά οφέλη στις περιοχές και χώρες όπου αναπτύσσεται. Ο νομός Λακωνίας, τόσο οι παραθαλάσσιες όσο και οι πεδινές και ορεινές περιοχές του, με τη συνεχή εναλλαγή του τοπίου, είναι ένας χαρισματικός νομός καθώς έχει απαράμιλλες ομορφιές, αλλά και τεράστια πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.

Μπορούν να αναπτυχθούν πολλά είδη τουρισμού, όπως ο γενικός τουρισμός, ο συνεδριακός, ο τουρισμός άθλησης, ο τουρισμός τρίτης ηλικίας, ο αγροτικός τουρισμός, ο θαλάσσιος, ο θρησκευτικός τουρισμός και ο οικολογικός τουρισμός, μεταξύ άλλων.

Πράγματι, στη Λακωνία έχει αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα, η οποία, όμως, έως τώρα δεν έχει αξιοποιήσει όλες τις όμορφες περιοχές της Λακωνίας. Εστιάζεται κυρίως σε οικογενειακές, μικρές και ορισμένες μεσαίες μονάδες και βεβαίως λείπει ο μαζικός τουρισμός, εκείνος που τροφοδοτείται από ναυλωμένες (charter) πτήσεις και την ύπαρξη, για το σκοπό αυτό, τουριστικού αεροδρομίου. Όχι μόνον το τελευταίο, αλλά και άλλες υποδομές είναι απαραίτητες, όπως ένα καλύτερο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στην ανατολική Λακωνία, και άλλα δίκτυα, ώστε να μπορεί να προκύψει στο νομό μας μια σημαντικότερη επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αξιοποιήσει σχεδόν παρθένες ακόμα παραλίες, εξαιρετικού κάλους συστάδες χωριών και ιστορικούς τόπους.

Πράγματι, ας τονίσουμε τη διασύνδεση της επιχειρηματικότητας, η οποία χρειάζεται στο νομό μας σε ισχυρότερο βαθμό, που, όμως, προϋποθέτει όσα αναφέρουμε πιο πάνω. Μαζί με αυτή συνδυάζεται η πληρέστερη εκπαίδευση των ασχολουμένων με τον τουρισμό, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα σε θέματα μάρκετινγκ και προώθησης του τουρισμού, και η ανάπτυξη ποιοτικών υποδομών, μεταξύ άλλων. Ας αναφέρουμε, όμως, και το σπουδαιότερο ζήτημα που δεν πρέπει να μας διαφεύγει, για να σε συνεισφέρει η ανάπτυξη του τουρισμού σε μια σταθερή ανάπτυξη στο νομό μας, αντί να προσδώσει έναν μεγαλύτερο αναπτυξιακό κίνδυνο σε αυτόν. Και αυτό το ζητούμενο δεν είναι άλλο από την επιθυμητή  σύζευξη της τουριστικής δραστηριότητας με την αγροτική – πρωτογενή και μεταποιητική δραστηριότητα του νομού μας, αξιοποιώντας τα σημαντικά συγκριτικά του πλεονεκτήματα. Δηλαδή, αναπτυσσόμενος ο τουρισμός στη Λακωνία, δεν πρέπει να αντλήσει από τους υπάρχοντες ανθρώπινους και χρηματοδοτικούς πόρους που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται για μη τουριστικούς λόγους. Να μην παρατηρηθεί η φυγή ανθρώπων και δραστηριοτήτων από τον πρωτογενή και μεταποιητικό τομέα προς τον τουρισμό. Αντίθετα, ο τουρισμός οδηγεί σε επιπρόσθετη ανάπτυξη και βιώσιμες ασχολίες των κατοίκων, όταν η τουριστική ζήτηση σε αγαθά και υπηρεσίες μπορεί να καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό από τα παραγόμενα εντός του νομού μας, ενισχύοντας το εισόδημα όλων των κατοίκων, επιτυγχάνοντας μια ανώτερη κοινωνική συνοχή στο νομό μας και προσδίδοντάς του μια πιο σταθερή οικονομική ανάπτυξη. Διότι, ας σκεφθούμε τι θα μπορούσε να συμβεί αν εγκαταλείπονται σταδιακά οι άλλες δραστηριότητες του νομού μας προς χάριν του τουρισμού, και αν ξαφνικά συνέβαινε κάτι που θα σταματούσε για κάποιο διάστημα την τουριστική δραστηριότητα…

 Ας δούμε, όμως, το θέμα αυτό με αισιοδοξία. Ήδη, έχουμε εξαιρετικά παραδείγματα παραγωγικών μονάδων εντός του νομού μας, εξαίρετων Λακωνικών προϊόντων, οι οποίες αναπτύσσονται και ενισχύονται καλύπτοντας σημαντικό μέρος της τουριστικής ζήτησης. Απλά, πρέπει ιδιώτες και φορείς να κάνουμε κτήμα μας αυτή την αναγκαιότητα και να προχωρήσουμε ακόμη ισχυρότερα προς αυτή την κατεύθυνση, με κάθε κίνητρο που θα προάγει την επιχειρηματικότητα στο νομό μας και ιδιαίτερα την ενθάρρυνση των νέων ανθρώπων, των νέων επιχειρηματιών κάθε παραγωγικού τομέα.

Αντωνία Σ.Νίκια

Οικονομολόγος, MSc

Παραγωγός Ελιάς Καλαμών

Ξενώνας ΝΙΚΙΑ, Γεράκι Λακωνίας

Υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Λακωνίας, με το συνδυασμό

Η ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ του υποψηφίου Περιφερειάρχη Δημητρίου Πτωχού.