Παρουσίαση προγράμματος εργασίας από την ΕΑΣ Λακωνίας – Βίντεο

Ε.Α.Σ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Α.Ε.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝ. (ΕΕ) 611 & 615/2014
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2018/2021

Η Ε.Α.Σ. Λακωνίας Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης «9-ΣΤ.i – Διάδοση των
πληροφοριών για τις δραστηριότητες του προγράμματος», πραγματοποίησε
«Συνέντευξη Τύπου 1ου
έτους (περίοδος 2018/2019)» που διοργανώνει και αφορά
στην εξέλιξη του Προγράμματος Εργασίας που υλοποιεί με ενωσιακή / εθνική
συγχρηματοδότηση στα πλαίσια των Καν.(ΕΕ) 611 & 615/2014 για την τριετία
2018/2021 και έχει ως κύριους στόχους:
– τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας,
– τη βελτίωση της ποιότητας παραγωγής του ελαιολάδου,
– την πιστοποίηση και την προστασία της ποιότητας του ελαιολάδου.
Για την υλοποίηση του προγράμματος, η Ε.Α.Σ. Λακωνίας Α.Ε. έχει εγκριθεί ως Ένωση
Οργανώσεων Παραγωγών (Ε.Ο.Π.), βάσει του Καν.(ΕΕ) 1308/2013 με μέλη
εγκεκριμένες Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.) που είναι ταυτόχρονα και ελαιουργικοί
αγροτικοί συνεταιρισμοί εταίροι της Ε.Α.Σ. Λακωνίας Α.Ε.
Ομιλητές ήταν εκπρόσωποι της ΕΑΣ και των συμβούλων – εμπειρογνωμόνων
του Προγράμματος Εργασίας