Παρουσίαση του νέου κτηρίου του Επιμελητηρίου Λακωνίας