Πρατήριο υγρών καυσίμων στην Μονεμβασιά και στους Μολάους Λακωνίας αναζητά υπάλληλο

Πρατήριο υγρών καυσίμων στην Μονεμβασιά και στους Μολάους Λακωνίας αναζητά υπάλληλο ηλικίας 18 έως 40 ετών για πλήρη απασχόληση!! Απαραίτητα προσόντα:

Καλή γνώση της αγγλικής διαλέκτου

Επιθυμητό δίπλωμα αυτοκινήτου

Επιθυμητή γνώση μηχανικών και μηχανολογικών ζητημάτων

Τηλ. επικοινωνίας: 6937137070