Πωλείται Τράγος για αναπαραγωγή.

17Πωλείται στην περιοχή της Σπάρτης Τράγος σε πολύ καλή κατάσταση και υγιής για αναπαραγωγή.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6955490769