Σοβαρή έλλειψη κτηνιατρικού προσωπικού στην Λακωνία.

  1 Αξιότιμε κ. Υπουργέ ,

 Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες από καιρό παρουσιάζουν έντονο πρόβλημα υποστελέχωσης, που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την υλοποίηση των απαιτουμένων από την εθνική και ευρωπαϊκή  νομοθεσία υποχρεώσεων και δραστηριοτήτων τους. Η συνταξιοδότηση μονίμου προσωπικού και η μη  πρόσληψη  εποχικού προσωπικού επιδείνωσε την κατάσταση με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η ανταπόκριση τους, μετά και  την εμφάνιση  κρούσματος Οζώδους Δερματίτιδας στην Αχαΐα.

  Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανταποκρινόμενη στην επείγουσα ανάγκη εμβολιασμού των βοοειδών της περιοχής της για την ΟΖΔ , παρήγγειλε  ήδη και προμηθεύτηκε τα απαραίτητα εμβόλια , όμως παρά ταύτα, υφίσταται εξαιρετικά έντονο το πρόβλημα  όπως περιγράφεται από τη ΔΑΟΚ Λακωνίας (επισυνάπτεται έγγραφο). Επίσης έντονο παρουσιάζεται το πρόβλημα και στην Κορινθία καθώς και στις υπόλοιπες Π.Ε. της Περιφέρειας Πελοποννήσου(επισυνάπτονται έγγραφα).

 Επίσης τονίζεται, η ακατανόητη εξαίρεση κατανομής κτηνιατρικού προσωπικού σε Υπηρεσίες της Περιφέρειάς μας, ακόμη και από την κατανομή θέσεων γεωτεχνικού προσωπικού από τον ΟΑΕΔ,  στα πλαίσια του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα (έγγραφο Γ.Γ 26-1-2016 Α.Π.796/10308)

 Παρακαλούμε το ταχύτερο δυνατό να βρεθεί  άμεσα λύση, για την αντιμετώπιση του εξαιρετικά σοβαρού προβλήματος της έλλειψης προσωπικού στα Τμήματα Κτηνιατρικής κυρίως στη Λακωνία και την  Κορινθία, αλλά  και στο σύνολο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών της Περιφέρειάς μας  για τη εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

                                            Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

                                                ΗΛΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΟΣ