Στο Περιφερειακό Συμβούλιο η Βελτίωση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σπάρτης

Στο Περιφερεριακό Συμβούλιο της Πέμπτη θα συζητήθεί το θέμα της αναβάθμισης των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σπάρτης

Αναλυτικά
5. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ & Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΑΡΤΗΣ» Ορισμός μελών (τακτικά – αναπληρωματικά) για την κοινή επιτροπή
παρακολούθησης – Εξουσιοδότηση για την υπογραφή της. (εξ αναβολής)
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Θεόδωρος Βερούτης, Αντιπεριφερειάρχης