Στο Φιλοδημος ΙΙ ο Δημος Ευρώτα

Ο Δήμος Ευρώτα εντάχθηκε στο «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης « Προμήθεια Εξοπλισμού ,Κατασκευή , Μεταφορά και Τοποθέτηση Στεγάστρων για την Δημιουργία και Αναβάθμιση των Στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού .
Χρηματοδότηση 49. 989,36 ευρώ (ΠΔΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 217 ΣΕ 05500010 )