Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Θ.Ο.Λ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα στις 18 Σεπτεμβρίου 2023 στον χώρο της Ερασιτεχνικής Θεατρικής Ομάδας Λακωνίας (Ε.Θ.Ο.Λ.), Τριακοσίων 32, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Θ.Ο.Λ

Η σύνθεση έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Κουρμπέλη Μάντυ

Αντιπρόεδρος: Δημητροπούλου Γιώτα

Γραμματέας: Γκλέκα Τόνια

Ταμίας Γάγκα Φωτεινή

Έφορος: Κανέλλιας Νικόλας

Για την ΕΘΟΛ

Κουρμπέλη Μάντυ