Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης Τετάρτη 8 Ιουνίου

Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο – Κεντρική Πλατεία Σπάρτης – αίθουσα συνεδριάσεων) στις 08-06-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θ Ε Μ Α Τ Α

1ο Περί της αίτησης της κ. Λούβη- Κίζη Ασπασίας σχετικά με παραχώρηση οικογενειακού τάφου το Α’ Κοιμητήριο Σπάρτης

Εισηγητής: κ.Χρήστος Κανακάκος

2ο Περί έγκρισης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

3ο Περί καταβολής και καθορισμού: α) εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Νομικού προσώπου του Δήμου με την επωνυμία «Νομικό πρόσωπο Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Σπάρτης»

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

4ο Κατανομή ποσού 88.956,36 (Β’ κατανομή 2022) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σπάρτης

Εισηγήτρια: κ.Ελένη Δαράκη

5ο Περί ενοικίασης χώρων για διεξαγωγή εμποροπανήγυρης Μυστρά

Εισηγήτρια: κ.Γεωργία Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Ελένη Δαράκη