Συνεχίζει τα έργα ο Τριχείλης στον Δήμο Μονεμβασιάς – Επέκταση του Λυκείου Μονεμβασίας & Επισκευή του πρώην δημαρχείο Βοιών

Επέκταση του Λυκείου Μονεμβασίας.

Υπογράφηκε στις 04.02.2022, στα γραφεία της Ανώνυμης Εταιρείας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ (ΚΤΥΠ), η σύμβαση για το έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ΄ ΥΨΟΣ Α΄ ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ» ποσού 772.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, μεταξύ του Διευθύνοντα Συμβούλου αυτής κ. Αθανάσιου Γιάνναρη, και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Το έργο, το οποίο είχε προϋπολογισμό μελέτης  840.000,00 €,  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ-ΣΑΕ2014ΣΕ24700007).

Η μελέτη του έργου εκπονήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Μονεμβασίας, ελέγχθηκε και δημοπρατήθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών της ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ.

Με την παρούσα εργολαβία θα πραγματοποιηθεί προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος Α΄ ορόφου στο κτίριο του Λυκείου το οποίο θα διαμορφωθεί ως εξής:

Το Ισόγειο θα περιλαμβάνει: βιβλιοθήκη, εργαστήριο καλλιτεχνικών, τρεις αίθουσες διδασκαλίας, αποθήκη – λεβητοστάσιο, τουαλέτες, κλίμακα.

Ενώ ο Α΄ όροφος: Δύο γραφεία, τέσσερις αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσα πληροφορικής.

Το Κτίριο του Λυκείου έχει συνολική κάλυψη Ε=1.118,96 m², με Ε προσθήκης ισογείου=156,37m², Ε υφιστάμενου ισογείου=241,96m² και Ε ορόφου= 385,18m².

Ταυτόχρονα ανακαινίζεται ο περιβάλλον χώρος και οι υπαίθριοι – ημιυπαίθριοι χώροι.

Με την προσθήκη κατ΄ επέκταση και καθ΄ ύψος ορόφου στο κτίριο Λυκείου Μονεμβασίαας τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν, είναι:

Η αναβάθμιση υποδομών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δ.Ε. Μονεμβασίας του Δήμου Μονεμβασίας, η βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των μαθητών του Γυμνασίου και Γ.Ε.Λ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ

Συντήρηση και Επισκευή του Διώροφου Δημοτικού Καταστήματος στη Νεάπολη (πρώην δημαρχείο Βοιών).

Υπογράφηκε στις 22.02.2022, στο Δημοτικό Κατάστημα, η σύμβαση για το έργο «Συντήρηση και επισκευή για την ανάπλαση διώροφου κτιρίου Δημοτικού γραφείου Νεάπολης» ποσού 551.259,46 € πλέον ΦΠΑ 24%, μεταξύ του Δημάρχου Μονεμβασίας κ. Ηρακλή Τριχείλη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας Π. ΑΜΟΙΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Το έργο, το οποίο είχε προϋπολογισμό μελέτης 1.100.000,00 €,  χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020.

Με την παρούσα εργολαβία θα πραγματοποιηθεί η ανακαίνιση του διώροφου κτιρίου 562,65 τμ, η οποία περιλαμβάνει:

α) Εργασίες στατικών ενισχύσεων και επισκευών του φέροντος οργανισμού,

β) Αλλαγές διαρρυθμίσεων ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργίες και οι ανάγκες της χρήσης του ως χώρου δημοσίων υπηρεσιών,

γ) Αλλαγές όψεων και προσθήκη κεραμοσκεπούς στέγης ώστε να εναρμονίζεται με τα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία του περιβάλλοντός του και των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής,

δ) Ενεργειακή – βιοκλιματική αναβάθμισή του, με πλήρη θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους και τοποθέτηση σύγχρονων Η/Μ συστημάτων για τη θέρμανση, τη ψύξη, τον κλιματισμό – αερισμό και το φωτισμό των χώρων του και

ε) Εφαρμογή μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας σύμφωνα με τον νέο κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων. Επίσης, έχει ληφθεί μέριμνα ώστε το κτίριο να γίνει περισσότερο φιλικό και προσβάσιμο στο χρήστη και κυρίως από Α.Μ.Ε.Α.

Ο εκσυγχρονισμός – επισκευή του διώροφου κτιρίου, θα επιτρέψει τη στέγαση των υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας, με σύγχρονες προδιαγραφές σε κατάλληλο περιβάλλον για τους εργαζόμενους και τους πολίτες και θα δώσει τη δυνατότητα άσκησης πολιτιστικής και περιβαλλοντικής πολιτικής, στοχεύοντας στην προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς και στη διαφύλαξη του τοπικού και αστικού περιβάλλοντος ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ