Σύλλογος εργαζομένων Νοσοκομείου Μολάων. Αντίθεση στον Υποχρεωτικό Εμβολιασμό