Τα αρδευτικά έργα στη Λακωνία στην ατζέντα στη συνάντηση με Οικονόμου

Με τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Οικονόμου συνεργαστήκαμε σήμερα στην Τρίπολη, πάνω στα θέματα των μεγάλων αρδευτικών έργων, αρμοδιότητας του Υπουργείου.

✅ Η πρόοδος των εργασιών δημοπράτησης του έργου του φράγματος της Κελεφίνας, η ανάγκη να αρχίσουν να μελετώνται τα δίκτυα μεταφοράς ύδατος, η ολοκλήρωση της μελέτης του αρδευτικού Τρινάσου, η ανάγκη σχεδιασμού δράσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμισης των υδάτων, στην ανατολική Λακωνία, ήταν μερικά από τα θέματα που θέσαμε στον Υπουργό.

✅ Τέθηκαν επίσης και θέματα θεσμικής και διοικητικής διαδικασίας, που δυσκολεύουν την υλοποίηση των αρδευτικών έργων, όπως οι καθυστερήσεις στις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων και στην έκδοση των αδειών χρήσης ύδατος.

✅ Ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το φθινόπωρο, με την υπόσχεση του υπουργού ότι μέχρι τότε πολλά από τα θέματα που συζητήσαμε θα έχουν προοδεύσει!