Τελικά ποιος ευθύνεται για τα απορρίμματα της Σπάρτης;

Άρθρο παρέμβαση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γιώργου Γιαξόγλου

Περί των απορριμμάτων άλλως «ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ» ο λόγος και τα ερωτήματα
Σύμφωνα με την κείμενη αρμόδιοι φορείς για την συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία των σύμμικτων απορριμμάτων είναι:
Οι Δήμοι και εν προκειμένω ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ, έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων σε αδειοδοτημένους χώρους επεξεργασίας. Ο Δήμος έχει επίσης την υποχρέωση να κατασκευάσει, μετά από σχετικές εγκρίσεις, χώρους μεταφόρτωσης των απορριμμάτων από τα απορριμματοφόρα σε κοντέϊνερς.
Ο ΦΟΣΔΑ έχει την αρμοδιότητα αδειοδοτημένων χώρων επεξεργασίας των απορριμμάτων. Ο δικός μας ΦΟΣΔΑ έχει εκχωρήσει την κατασκευή των χώρων επεξεργασίας των απορριμάτων στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ έχει αναλάβει για λογαριασμό του ΦΟΣΔΑ την κατασκευή των κατάλληλων και αδειοδοτημένων χώρων επεξεργασίας των απορριμμάτων.
Όσον αφορά τα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, την αρμοδιότητα συλλογής και διάθεσης σε αδειοδοτημένους φορείς επεξεργασίας την έχει ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ.
Επειδή η κατάσταση στον Δήμο μας έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τα πάσης φύσεως απορρίμματα να συσσωρεύονται γύρω από τους κάδους, δημιουργώντας πέραν των άλλων και σοβαρά θέματα υγιεινής, θεωρώ ότι ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ οι ως άνω φορείς να μας ενημερώσουν ΠΟΤΕ & ΠΩΣ θα λυθεί το θέμα των απορριμμάτων, έτσι ώστε να ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ο Δήμος μας.
Περιμένοντας ενημέρωση…
Γιώργος Κ. Γιαξόγλου, Αρχιτέκτονας, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Σπαρτιατών, πρώην Πρόεδρος Αντιπροσωπείας Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου του Τ.Ε.Ε.