Την Κυριακή “βγάζει” πρόεδρο το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο «Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρίπολης», την 8η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 10,00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 165 & 175 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τις όμοιες των Ν.4555/2018, Ν.4623/2019 και Ν.4625/2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡEΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ