Το νέο Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων ΔΕΥΑΣ

Δελτίο Τύπου

Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑΣ

Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου πραγματοποιήθηκαν 8/12/2021 .

Εκλέχτηκαν για το Δ.Σ. οι κάτωθι :

Ηλιόπουλος Ιωάννης –Πρόεδρος

Βοζόλας Χαράλαμπος –Γενικός Γραμματέας

Βαρούτσος Αθανάσιος – Αντιπρόεδρος

Δελής Ιωάννης – Ταμίας

Σταυρόπουλος Ευθύμιος – Μέλος

Ελεγκτική Επιτροπή

Σταθόπουλος Παναγιώτης

Τραγά Μαριάνθη

Ψυχογυιός Χρήστος

Αντιπρόσωπος στο Εργατικό Κέντρο

Βαρούτσος Αθανάσιος

Αντιπρόσωποι στην ΠΟΕ –ΔΕΥΑ

Ηλιόπουλος Ιωάννης

Βαρούτσος Αθανάσιος