Το Νεο Δ.Σ τηε Ένωσης Φοροτεχνικών Λογιστών Λακωνίας

EΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ
Την Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, πραγματοποιήθηκε η Γ. Σ. της ΕΝΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, στα γραφεία της στη Σπάρτη.
Η Γ.Σ. πραγματοποιήθηκε σε κλίμα ενωτικό και συναδελφικής αλληλεγγύης με
αγωνιστική διάθεση για την επίλυση των συσσωρευμένων και οξυμένων
προβλημάτων του κλάδου.
Η Γ.Σ. εξέλεξε Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους
για τις Ομοσπονδίες, την Ο.Ε.Β.Ε.Λ. και την Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
Το Δ.Σ. συνεδρίασε την Παρασκευή 8 Απριλίου 2022 και συγκροτήθηκε ως
εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΟΥΓΙΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΞΕΡΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΗ: ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,
ΜΠΛΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Για την Ελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι:
Βαλιώτη Ελένη του Ευάγ., Καρυτσιώτη Παναγιώτα του Ιωάν. και Μουστάκης
Παναγιώτης του Ευάγ.
Για την Ο.Ε.Β.Ε.Λ. εκλέχθηκαν οι:
Αλικάκος Νικόλαος του Κων., Κρητικός Παναγιώτης του Δημ., Μουστάκης
Παναγιώτης του Ευαγ. και Παπαστράτης Παναγιώτης του Δημ.
Για την Π.Ο.Φ.Ε.Ε., εκλέχθηκαν οι:
Κοκκίνης Αλέξιος του Γεωρ., Κρητικός Παναγιώτης του Δημ.,
Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα του Χρ. και Τσέτσεκας Παναγιώτης του Αλεξ.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μας και
τους υποσχόμαστε ότι θα προσπαθήσουμε να φανούμε αντάξιοι των
προσδοκιών τους και των απαιτήσεων του επαγγέλματός μας στις δύσκολες
συνθήκες που βιώνουμε.
Καλούμε όλους τους Λογιστές Φοροτεχνικούς – Ελεύθερους Επαγγελματίες
της Λακωνίας να γίνουν μέλη της Ένωσης ώστε αφενός να ακούγονται οι
απόψεις όλων και αφετέρου να γίνει πιο δυνατή η φωνή του κλάδου.
Στόχος του Δ.Σ. είναι να αντιπροσωπεύει όλους τους λογιστές της Λακωνίας.
Δηλώνει ότι με ομοψυχία και συναδελφικότητα θα εργασθεί για την
προώθηση της επίλυσης των χρόνιων προβλημάτων του κλάδου και καλεί
όλους τους συναδέλφους σε συστράτευση στο πλευρό της EΝΩΣΗΣ
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, γιατί τα προβλήματα είναι
κοινά για όλους και οξυμένα. Για το λόγο αυτό χρειάζεται επαγρύπνηση,
αφού τίποτα δεν χαρίζεται αλλά κατακτάται μόνο με συνεχείς αγώνες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο