Τρείς Πρόεδροι Κοινοτήτων στηρίζουν Δούκα για το αναμορφωτικό και καινοτόμο έργο

ΣΠΑΡΤΗ 9/3/2023

ΔΗΛΩΣΗ

Γεωργακάκος Νικόλαος – Πρόεδρος Ανωγείων

Παναγάκης Ιωάννης – Πρόεδρος Χρυσάφων

Κουτράκος Ηλίας – Πρόεδρος Λευκοχώματος

Οι κάτωθι Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων Γεωργακάκος Νικόλαος, Παναγάκης Ιωάννης και Κουτράκος Ηλίας δηλώνουμε απερίφραστα την στήριξη μας στον Δήμαρχο Πέτρο Δούκα και την παράταξη του για το αναμορφωτικό και καινοτόμο έργο που γίνεται στην πόλη της Σπάρτης και στις Τοπικές Κοινοτήτες του Δήμου.