Υμνοι για την Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα από το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης

Δελτίο Τύπου

Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Σπάρτης σε μια προσπάθεια αφύπνισης των συλλογικών δράσεων, οι οποίες έχουν ελαχιστοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, ετοίμασαν και παρουσιάζουν ένα οδοιπορικό με ύμνους της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα.

Ο Βυζαντινός χορός του Σχολείου, υπό τη διεύθυνση του μουσικολόγου και καθηγητή Βυζαντινής μουσικής του Σχολείου μας κ. Άγγελου Μπέντη, αναβιώνει τα γεγονότα του Πάθους και της Ανάστασης του  Χριστού, ψάλλοντας ύμνους που περιλαμβάνονται στις Ιερές Ακολουθίες από την Κυριακή  των Βαΐων έως και την Κυριακή του Πάσχα.

Το Μουσικό Σχολείο Σπάρτης εύχεται σε όλους Καλή Ανάσταση!

Ο Διευθυντής

Δημόπουλος Ιωάννης

Μαθηματικός

Πατήστε τους ακόλουθους συνδέσμους των ύμνων της Μεγάλης Εβδομάδας για διαδικτυακή παρακολούθηση:

  1. Αλληλούϊα «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται»

  2. «Τὸν νυμφῶνα σου βλέπω», Ήχος γ΄

  3. «Πόρνη προσῆλθέ σοι», Μ Τρίτη

  4. «Σήμερον γρηγορεῖ ὁ Ἰούδας», Μ Πέμπτη

  5. «Αἱ γενεαὶ πᾶσαι», Γ΄ Στάση Εγκωμίων

  6. «Ἄξιόν ἐστι», Γ΄ Στάση Εγκωμίων

  7. «Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ», Γ΄ Στάση Εγκωμίων

  8. «Ὁ ἄγγελος ἐβόα… Φωτίζου, φωτίζου», Ήχος α΄

  9. «Χριστὸς ἀνέστη», Ήχος πλ α΄