Υπολογισμός μισθού κι εργασία από το σπίτι: Τα νέα στάνταρ των εργαζομέων για εύρεση εργασίας

 

 

Υπολογισμός μισθού κι εργασία από το σπίτι: Τα νέα στάνταρ των εργαζομένων για εύρεση εργασίας

 

 

Ο υπολογισμός μισθού, η εργασία από το σπίτι, η ευελιξία του ωραρίου είναι κάποιες από τις παραμέτρους, που υπολογίζει κανείς προτού επιλέξει το ιδανικό εργασιακό περιβάλλον. Τα τελευταία 2 με 3 χρόνια άλλαξαν όλα όσα γνώριζαν εργαζόμενοι και εργοδότες πάνω στον τρόπο εργασίας. Τα περιοριστικά μέτρα και η εξ αποστάσεως εργασία ανέδειξαν νέα μοτίβα εργασίας, αλλά και τη δυνατότητα να είναι παραγωγικοί οι εργαζόμενοι.

Το μεγάλο στοίχημα για πολλούς εργοδότες, που έθεσαν εν αμφιβόλω τη δυνατότητα των εργαζομένων τους να λαμβάνουν αποφάσεις, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να θέτουν προτεραιότητες έδωσαν έμφαση στις προαναφερθείσες οριζόντιες δεξιότητες (soft skills). Ταυτόχρονα δε επέδειξαν και πόσο παραγωγικοί μπορούν να φανούν οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους.

Το μεγάλο debate: Είναι παραγωγικοί οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως;

Το μεγάλο ερώτημα και πηγή ερίδων για πολλούς είναι κατά πόσο οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι είναι παραγωγικοί. Στο ερώτημα αυτό οι προοδευτικοί ηγέτες στον χώρο εργασίας έχουν συντριπτικά επιχειρήματα. Από το ότι ήρθε η ευκαιρία να βρεθούν καινοτόμους τρόπους να συνδεθούν με τους εργαζόμενους, διασφαλίζοντάς τους ότι τυγχάνουν ευήκοων ώτων κι έχουν την υποστήριξη, που πρέπει ένας προϊστάμενος να παρέχει. Συνηγορώντας προς τις καινοτόμες μεθόδους η πλειονότητα βρήκε τρόπους, που μειώνει τη χαμηλή παραγωγικότητα και τις μειωμένες ευκαιρίες αγαστής συνεργασίας.

Εργασία από το σπίτι: Ευκαιρία εξέλιξης για όλους

Η εργασία από το σπίτι δεν ήταν ευκαιρία εξέλιξης και εύρεσης νέων μεθόδων από πλευράς managers, αλλά και από πλευράς εργαζομένων. Πλέον κάθε επαγγελματίας έπρεπε να επιστρατεύσει δεξιότητες, που είτε είχε ήδη είτε να ακονίσει τις δεξιότητες, στις οποίες παρουσίαζε αδυναμία. Τέτοιες θα μπορούσαν να είναι η διαχείριση χρόνου, η οργανωτικότητα ή η λήψη πρωτοβουλιών. Ας δούμε όμως τι λένε και τα δεδομένα γι’ αυτά. Το Forbes δημοσίευσε 3 έρευνες, στις οποίες δίνεται μια σαφής απάντηση στο παραπάνω ερώτημα αφήνοντας πίσω υποκειμενικές απόψεις και αναχρονιστικές αντιλήψεις.

Έρευνα Prodoscore: Ο επαναπαυμένος στο γραφείο υπάλληλος, θα επαναπαύεται και στο σπίτι

Αυτό μπορεί να πει κανείς, ότι είναι αναμενόμενο. Εξετάζοντας ένα δείγμα από 105 εκ. δεδομένα 30.000 χρηστών, που χρησιμοποιούν το Prodoscore, ανακάλυψαν ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε κατά 5%. Έτσι μπορεί οι παραλλαγές του covid να παραμένουν άγνωστες, η παραγωγικότητα όχι δεν είναι άγνωστη, αλλά μετρήσιμη και αυξανόμενη.

Έρευνα Owl Labs: Ευτυχείς οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι

Για την ακρίβεια κατά 22% είναι πιο χαρούμενοι οι εργαζόμενοι που δουλεύουν είτε εξ ολοκλήρου είτε μερικώς από το σπίτι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μένουν περισσότερο σε μια εργασία. Επιπρόσθετα είχαν λιγότερο στρες, ήταν πιο εστιασμένοι στη δουλειά τους και πιο παραγωγικοί.

Όλα αυτά συνηγορούν στο ότι ο υπολογισμός καθαρού μισθού εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι ο πρώτος παράγοντας, που συνυπολογίζει κανείς, όταν βρίσκει μια δουλειά. Στα προτερήματα της απομακρυσμένης εργασίας οι εργαζόμενοι εντάσσουν και την καλύτερη ισορροπία ζωής- εργασίας. Τέλος συνεισέφερε στη γενικότερη ευεξία και τη βέλτιστη ψυχική και πνευματική υγεία των εργαζομένων.

Έρευνα Ergotron: Ευεξία, ικανοποίηση από τη δουλειά και πνευματική υγεία

Εδώ και πολλά χρόνια έχει επισημανθεί η διαφορά στα κριτήρια εντοπισμού εργασίας από τους millennials και GenZeders. Δεν είναι τα χρήματα και οπωσδήποτε η λογική «δουλίτσα έχουμε, λέμε ευχαριστώ» προφανώς (κι ευτυχώς) είναι απολιθωμένη. Πλέον κριτήρια, όπως η ισορροπία ιδιωτικής ζωής και εργασίας είναι πρωτεύουσας σημασίας. Στην προαναφερθείσα έρευνα, που έγινε σε δείγμα 1000 εργαζομένων, τα ¾ των εργαζομένων προάγουν την ισορροπία μεταξύ των δύο τομέων, ώστε να είναι ικανοποιημένοι από τη δουλειά και τη ζωή τους.

  • Το 88% εξ αυτών συμφώνησαν, ότι η εργασία από το σπίτι αύξησε την ικανοποίηση που αντλούσαν από την εργασία τους.
  • Το 75% απάντησε, ότι ανέκτησε την καλή φυσική του κατάσταση, καθώς κινούνται περισσότερο απ’ ότι όταν εργάζονταν αποκλειστικά στο γραφείο.
  • Το 62% έδωσε έμφαση στον εργονομικό σχεδιασμό των επίπλων και τη σημασία των άνετων εργασιακών χώρων.

Μία ακόμη συνθήκη, που ενέτεινε η πανδημία ήταν και η αύξηση στη ζήτηση των απασχολούμενων στον χώρο της πληροφορικής. Οι δε τελευταίοι, ιδίως όταν είναι έμπειροι επαγγελματίες με γνώσεις σε πολλές γλώσσες προγραμματισμού έχουν γίνει πια περιζήτητοι. Τα στάνταρ, που τίθενται από τους επαγγελματίες της πληροφορικής και άλλων κλάδων πλέον, είναι πιο ψηλά και ένας παχυλός μισθός, φαίνεται ότι δεν αρκεί να τα καλύψει. Κάτι που φανερώνει την ανάγκη των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στα νέα ζητούμενα.