Γιατί χάνει το τρένο των νέων Αγροτικών ΙΕΚ η Σπάρτη και η Λακωνία;

Γιατί η Σπάρτη και η Λακωνία δεν ζητά να δημιουργηθεί Αγροτικό ΙΕΚ στην περιοχή μας όπως γίνεται και τρέχει αυτή την περίοδο σε άλλες περιοχές;  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ήδη έχει ξεκινήσει και τρέχει το σχέδιο Αγροτικά ΙΕΚ σε 5 σημεία με τις σχολές ΕΛΓΟ- Δήμητρα όπως βλέπουμε στον παρακάτω πίνακα

Ήδη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιος Λιβανός έχει δώσει εντολή στους συνεργάτες του και στους εμπλεκόμενους φορείς να δουν εξ αρχής το ζήτημα της εκπαίδευσης και κατάρτισης των αγροτών.

Αυτό θα βοηθήσει περαιτέρω τους εργαζόμενους στον πρωτογενή τομέα, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους γνωρίζουν τα των καλλιεργειών, με τη γνώση να μεταφέρεται από τον πατέρα στον γιό, μη μπορώντας να ακολουθήσουν με τους ρυθμούς που πρέπει, τις νέες τεχνολογίες.

Κάτι που έχει αποτυπωθεί και σε νούμερα, καθώς σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα οι καταρτισμένοι πάνω στην αγροτική οικονομία στη χώρα μας φτάνουν το 7%, όταν σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες όπως η Ολλανδία, ξεπερνά το 50%.

Άμεσος στόχος θα μπορούσε να είναι ένα ανά περιφέρεια προσανατολισμένο στις κύριες καλλιέργειες της περιοχής (πχ Δυτική Μακεδονία φυλλοβόλα, Δυτική Ελλάδα κηπευτικά) και θα μπορούν να εκπαιδεύουν αγρότες ή κτηνοτρόφους εντός του ετήσιου κύκλου εργασιών των καλλιεργειών, επιπλέον θα μπορούν να τους εισάγουν στην αξιοποίηση και χρήση νέας τεχνολογίας (πχ ψηφιακό αγρόκτημα).

Επίσης τέθηκαν προς συζήτηση ζητήματα:

– κατάρτισης εργατών γης,

– κατάρτιση εκπαιδευτών και συμβούλων σε soft skills,

– ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας και

– θέματα πιστοποίησης αγροτικών επαγγελμάτων.

H ομάδα εργασίας συγκροτείται από τους:

α) Απόστολο Πολύμερο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο.

β) Μαρία Πελώνη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος.

γ) Παναγιώτη Γαβρίλη, Νομικό, συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Λιβανού, ως τακτικό μέλος.

δ) Ελένη Κοντογούρη, συνεργάτιδα, στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σ. Λιβανού, ως τακτικό μέλος.

ε) Μαγδαληνή Μπαρδουνιώτη, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, συνεργάτιδα στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ιωάννη Οικονόμου, ως τακτικό μέλος.

στ) Σπυρίδωνα Στάχτιαρη, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.

ζ) Ευρυδίκη Οικονόμου, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.

η) Φαίδωνα Δημόπουλο, Νομικό του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος.

θ) Μαρία Σακελλαρίδου, νομικό, συνεργάτιδα του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΕΕΚΔΒΜΝ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως τακτικό μέλος

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται τo τακτικό μέλος Ελένη Κοντογούρη.