1ο Συνέδριο Δήμων με Μνημεία Unesco – Συμμετοχή Δήμου Σπάρτης

Η Δημοτική Αρχή θα φέρει προς συζήτηση και λήψη απόφασης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, την Πέμπτη 18.11.2021, τη συμμετοχή του Δήμου Σπάρτης στο 1ο Συνέδριο  Δήμων με Μνημεία Unesco, στην Καλαμπάκα και την υπογραφή σχετικού συμφώνου συνεργασίας.

Σκοποί του, υπό υπογραφή, Συμφώνου Συνεργασίας θα είναι (ενδεικτικά):

• Η καθιέρωση ενός ετήσιου συνεδρίου με τη συμμετοχή των αντίστοιχων δήμων, με σκοπό την αναβάθμιση του Πολιτισμού και της Κουλτούρας που τους διέπει,

• Η κατάρτιση ενός στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο την αξιοποίηση των μνημείων που διαθέτουν, προσδίδοντας στα μνημεία την υπεραξία που αναλογεί,

• Η κοινή προωθητική ενέργεια όλων των Δήμων της ελληνικής επικράτειας οι οποίοι διαθέτουν τουλάχιστον ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO,

• Η διοργάνωση καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων και πολιτισμού που σχετίζονται με την προβολή και την προώθηση των αντίστοιχων δήμων,

• Η συμμετοχή των δήμων σε προγράμματα Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά, τις πολιτιστικές δομές και τις αξίες που διαθέτουν,

• Η δημιουργία ενός Δικτύου Πόλεων – Δήμων το οποίο μπορεί να δημιουργήσει δράσεις και σε διεθνές επίπεδο με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα.