2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πρωτοεμφανιζόμενου Θεατρικού Συγγραφέα

2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός

Πρωτοεμφανιζόμενου Θεατρικού Συγγραφέα

Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας, διευρύνοντας τον ρόλο του και επιθυμώντας να ενισχύσει πολύπλευρα τη θεατρική δημιουργία στη χώρα μας με την ανάδειξη νέων θεατρικών συγγραφέων, προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πρωτοεμφανιζόμενου Θεατρικού Συγγραφέα υπό την αιγίδα του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού του Δήμου. Τα έργα που θα κατατεθούν πρέπει να είναι πρωτότυπα και θα αξιολογηθούν από Κριτική Επιτροπή που θα απονείμει Α΄, Β΄ και Γ΄ βραβείο. Το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Μονεμβασίας θα αναλάβει το κόστος έκδοσης του έργου που θα αποσπάσει το Α΄ βραβείο, ενώ θα προσφέρει φιλοξενία κατά τις ημέρες του Φεστιβάλ στους δημιουργούς των έργων που θα κερδίσουν το Α΄, Β΄ και Γ΄ βραβείο. Κατάθεση συμμετοχών μέχρι και την Κυριακή 30 Απριλίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν για τους όρους του διαγωνισμού και περισσότερες πληροφορίες στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

https://www.nomikomonemvasias.gr/diagonismos-theatrikou-syggrafea-2023/

https://www.facebook.com/panellinio.festival.erasitexnikou.theatrou (facebook)

Tο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας, διευρύνοντας τον
ρόλο του και επιθυμώντας να ενισχύσει πολύπλευρα τη θεατρική δημιουργία στη χώρα μας
με την ανάδειξη νέων θεατρικών συγγραφέων, προκηρύσσει τον 2ο Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Πρωτοεμφανιζόμενου Θεατρικού Συγγραφέα (υπό την αιγίδα του Νομικού
Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Αθλητισμού).
ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
1. Τα υποβαλλόμενα έργα, που μπορούν να ανήκουν σε όλα τα είδη της δραματικής
τέχνης, πρέπει να είναι πρωτότυπα (όχι διασκευές), ανέκδοτα (να μην έχουν
δημοσιευτεί με οποιονδήποτε τρόπο ή παρουσιαστεί στο κοινό από επαγγελματικό
θίασο) και γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
2. Στην έννοια του πρωτοεμφανιζόμενου θεατρικού συγγραφέα περιλαμβάνονται όσοι
δεν έχει στο παρελθόν εκδοθεί σε βιβλίο (ή παρουσιαστεί από επαγγελματικό θίασο)
κάποιο θεατρικό έργο τους.
3. Τα κείμενα πρέπει να έχουν μέγεθος έως 70 σελίδες (με γραμματοσειρά 12 στιγμών σε
μονό διάστιχο).
4. Κάθε συγγραφέας δικαιούται να υποβάλει ένα μόνο έργο.
5. Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι ατομικά ή ομαδικά.
6. Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι βραβευθέντες συγγραφείς παραχωρούν για ένα
(1) έτος τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους, προκειμένου οι διοργανωτές να
αναλάβουν τη δαπάνη έκδοσης εκείνου που θα αποσπάσει το Α΄ βραβείο. Διατηρούν,
ωστόσο, τα πνευματικά τους δικαιώματα όσον αφορά την παροχή άδειας για
διεξαγωγή θεατρικής παράστασης.
7. Τα έργα θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή που θα οριστεί από την Οργανωτική
Επιτροπή του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Η
επιτροπή δεν υποχρεούται να δημοσιεύσει κείμενο αξιολόγησης για κάθε έργο που
υποβλήθηκε, ενώ οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα την κρίση της.
8. Θα απονεμηθούν Α΄, Β΄ και Γ΄ βραβεία, ενώ η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της μη
απονομής επάθλων σε περίπτωση που κρίνει ότι τα έργα που κατατέθηκαν δεν
ανταποκρίνονται στα ποιοτικά κριτήρια του διαγωνισμού. Χρηματικό έπαθλο δεν
υπάρχει.
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ:
Α΄ Βραβείο: Το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας
αναλαμβάνει το κόστος της έκδοσης και διανομής του διακριθέντος έργου. Η έκδοση
θα γίνει σε συνεργασία με καταξιωμένο εκδοτικό οίκο. Στον συγγραφέα θα
προσφερθεί τριήμερη φιλοξενία στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας, οπότε και θα γίνει η απονομή των
βραβείων.
Β΄ και Γ΄ Βραβείο: Στους διακριθέντες συγγραφείς θα προσφερθεί τριήμερη φιλοξενία
στο πλαίσιο του 7ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου
Μονεμβασίας, οπότε και θα γίνει η απονομή των βραβείων.
9. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους και τις
ημερομηνίες του διαγωνισμού, εφόσον παραστεί ανάγκη.
10. Συγγενικά πρόσωπα μελών της Κριτικής ή της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ
δεν δικαιούνται συμμετοχής στον διαγωνισμό.
11. Η αποστολή των έργων θα γίνει ηλεκτρονικά έως και την Κυριακή 30 Απριλίου 2023,
ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως την 1 Ιουλίου 2023. Κάθε έργο θα πρέπει
να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με
επισυναπτόμενα:
α) Το θεατρικό έργο σε αρχείο Word (στο αρχείο αυτό, όπου δεν θα αναγράφεται όνομα,
θα πρέπει να περιλαμβάνεται μια σύντομη παρουσίαση των χαρακτήρων).
β) Τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου σε ξεχωριστό αρχείο Word (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση
κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας). Στο ίδιο αρχείο θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου, η
περίληψή του και η ημερομηνία συγγραφής του.
γ) Μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, σε αρχείο PDF, στην οποία ο συγγραφέας
δηλώνει ενυπόγραφα ότι: 1) Το έργο είναι πρωτότυπο και δεν έχει δημοσιευτεί, εκδοθεί ή
παρουσιαστεί στο κοινό από επαγγελματικό θίασο, 2) Δεν έχει εκδοθεί στο παρελθόν ή
παρουσιαστεί από επαγγελματικό θίασο άλλο θεατρικό έργο του ίδιου, 3) Συναινεί στη
δημοσιοποίηση των στοιχείων του, της περίληψης του έργου και του βιογραφικού του σε
περίπτωσή διάκρισής του, 4) Το έργο δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων
και 4) Αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του διαγωνισμού.
Τα έργα θα παραληφθούν από μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ, που στη
συνέχεια θα τα προωθήσουν ανώνυμα στα μέλη της κριτικής επιτροπής.
Διαδικτυακές μας διευθύνσεις:
hƩps://www.nomikomonemvasias.gr/diagonismos-theatrikou-syggrafea-2023/
https://www.facebook.com/panellinio.festival.erasitexnikou.theatrou ( facebook)
[email protected] (e-mail)
Οι ενδιαφεροʆμενοι για περισσοʆτερες πληροφοριʆες μπορουʆν να απευθυʆνονται
στα τηλεʆφωνα 6974356668 (Ολυμπιʆα Λαμπουʆση), 6934635473 (Αντωʆνης
Μποʆζης) και 6970403130 (Αποʆστολος Λαʆγγης).
Με εκτιʆμηση,
Η Προʆεδρος
Νομικουʆ Προσωʆπου Κοινωνικηʆς Προστασιʆας,
Πολιτισμουʆ & Αθλητισμουʆ Δηʆμου Μονεμβασιʆας
Παναγιωʆτα Αλειφεʆρη