Ανανέωση αδειών οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων…

0

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του Νόμου 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/29-5-2013) με το οποίο προστίθεται άρθρο 21Α στο Π.Δ. 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α΄/27-4-2012)  η ανανέωση των αδειών οδήγησης και πτυχίων χειριστών αγροτικών μηχανημάτων όσων υπερέβησαν το 80ο έτος της ηλικίας τους γίνεται κατόπιν εξέτασης από την Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.).

           Οι άδειες οδήγησης και τα πτυχία χειριστών αγροτικών μηχανημάτων που εκδίδονται από την υπηρεσία μας ισχύουν μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του κατόχου. Για ηλικία άνω των 65 ετών γίνεται ανανέωση κάθε τρία (3) χρόνια με εξέταση από παθολόγο ιατρό (ΚΥΑ 122914/4-7-1984 – ΦΕΚ 491/Β΄/84) και άνω των 80 ετών με εξέταση από τη Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.).