Εμπορική Εταιρία ζητά Πωλητή με έδρα τη Λακωνία και την Αρκαδία.

000Πολυεθνική Εμπορική Εταιρία με δραστηριότητα στο χώρο των λιπασμάτων και κτηνοτροφικών προϊόντων με έδρα την Αθήνα, ζητά:

ΠΩΛΗΤΗ

με έδρα τη Λακωνία και την Αρκαδία

Επιθυμητά προσόντα: Πτυχίο Γεωπονικής Σχολής (ΑΕΙ/ΤΕΙ).
Αρμοδιότητες: τεχνική υποστήριξη και πωλήσεις σε γεωπονικά καταστήματα και παραγωγούς.
Προσφέρονται: αυτοκίνητο, σταθερές αποδοχές και bonus.

Για αποστολή βιογραφικού υπόψη κας Μπλατσή Δανάης στο fax: 210-6217246, e-mail: [email protected]