Εξετάσεις για την άδεια χειριστή μηχανημάτων Ομάδων Α’ και Β σε Λακωνία – Πελοπόννησο…

0000000000000ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει ότι με την υπ’ αρ. 899/22-04-2015 απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 317 Υ.Ο.Δ.Δ./2015) συγκροτήθηκε εξεταστική επιτροπή για τη διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση των αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου των Ομάδων Α’ και Β’ της  ειδικότητας 1 και της Ομάδας Β’  των ειδικοτήτων 2 και 4.

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση των παραπάνω αδειών καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στα Τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου βρίσκεται ο τόπος επαγγελματικής τους εγκατάστασης εφόσον πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες ή μόνιμης διαμονής για τους υπόλοιπους. Η εξεταστική διαδικασία και η εξεταστέα ύλη έχουν καθοριστεί με την ΚΥΑ Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ 1983 Β’).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα τηλέφωνα:

Αργολίδα: 27523 60387, 27523 60387

Αρκαδία: 2713 610150, 2713 610152, 2713 610153, 2713 610154

Κορινθία: 27413 63219, 27413 63222

Λακωνία: 27313 63157, 27313 63254

Μεσσηνία: 27213 61535, 27213 61540