Πρόγραμμα “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” για το έτος 2015

5Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι οι παραγωγοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων” και “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας” για το έτος 2015 μπορούν να καταθέσουν κοινή αίτηση, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,  μέχρι 30/4/2015, στο  Κέντρο Μελισσοκομίας  Πελοποννήσου  στην Τρίπολη (οδός  Βασιλείου Δεκάζου 5 ,  22100  Τρίπολη).

Για   περισσότερες  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  επικοινωνούν  στο  τηλέφωνο  2710-243352  στο  Κέντρο Μελισσοκομίας  Πελοποννήσου .