Θέση εργασίας στην “Δικλίς” Σπάρτης…

Θέση εργασίας στην “Δικλίς” Σπάρτης…

Η κάλυψη της θέσης αφορά τα κεντρικά γραφείς της Σπάρτης.

Απαραίτητα χαρακτηριστικά υποψηφίου… “Όρεξη για δουλειά”

Αποστολή βιογραφικών στο [email protected]

Δείτε τα στοιχεία..

1