Ζητούνται αγροτεμάχια για ενοικίαση η αγορά στην Λακωνία

Τεχνική εταιρεία που παράγει ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ζητά οικόπεδα προς ενοικίαση ή αγορά εκτός σχεδίου πόλεως, 4 στρεμμάτων και άνω, άρτια και οικοδομήσιμα  με σκοπό την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα ή αγροτεμάχια για καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. 27310-73332

Τεχνική εταιρεία που παράγει ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας προσφέρει συμβόλαια 20ετίας για καλλιέργεια ενεργειακών φυτών σε όλη την Πελοπόννησο. 27310-73332